Giải thích các thuật ngữ Seo – Phần 2

Tiếp theo Bài thuật ngữ SEO cơ bản phần 1. Chúng tôi cung cấp bài giải thích thuật ngữ SEO phần 2 của Học viên đang học tại CLB SEO Việt nam

Robots.txt – Là file khai báo cho phép các công cụ tìm kiếm được phép index và không được phép index data từ Website
Bot – Con bọ tìm kiếm dữ liệu để đi thu thập dữ liêu của Search Engine
Indexing – là quá trình tạo chỉ mục dữ liệu
Crawling – là quá trình thu thập dữ liệu từ Website
Ranking – Là quá trính xếp thứ hạng của Link
Onpage seo – Là quá trình tối ưu hóa nội dung, tags, từ khóa trên Website
Internal link – Link giữa các Page nội bộ trong trang
External link – Link từ trang ra ngoài các trang web khác
Offpage seo – Là hình thức tối ưu Web bằng cách tạo từ khóa, backlink từ các Website khác trỏ về website của mình
Sandbox – Khu vực tạm để đưa các website được nghi ngờ về Spam vào đó để theo dõi
Google penalty – Hình thức trừng phạt của Google đối với các Website
Panda – Thuạt toán đánh thứ hạng của Website, lọc spam nội dung yếu, trùng, phạt các trang nội dung rác
Penguin – Thuật toán đánh thứ hạng của Website loại bỏ các spamlink hay phạt các website spam link
Back link – Link trỏ về web site từ các website khác
Link popularity – Mức độ phổ biến của Link

Leave a Comment