Mô phỏng giá thầu được bổ sung cho quảng cáo Google Adwords

Nếu bạn đang chạy chiến dịch quảng cáo động Tìm kiếm trong AdWords, bạn có thể nhận thấy việc bổ sung gần đây của các công cụ mô phỏng đấu giá. Mô phỏng đấu giá Mời ước tính về thay đổi giá và các tác động tiềm năng sẽ có khi nhấp chuột, chi phí, mức độ ấn tượng và nhiều hơn nữa.

Mô phỏng giá thầu cho Tìm kiếm quảng cáo có sẵn tại các chiến dịch, nhóm quảng cáo, mục tiêu tự động và subtabs (Dynamic quảng cáo tìm kiếm không sử dụng từ khoá).

Mô phỏng giá thầu được bổ sung cho quảng cáo Google Adwords

Lưu ý rằng nếu chiến dịch của bạn “giới hạn bởi ngân sách”, dự toán được hiển thị trong một cửa sổ pop-up trên tab chiến dịch chứ không phải là mô phỏng đấu giá chiến dịch.Bài viết dựa trên quan điểm & cách thể hiện của tác giả
Ghi rỏ nguồn Dich Vu SEO Tốt khi sử dụng lại nội dung này
Tham khảo nội dung từ Search Engine Land
Link nguồn – Mô phỏng giá thầu được bổ sung cho quảng cáo Google Adwords

Leave a Comment