Thuật ngữ Seo cơ bản – Bài 1

Những thuật ngữ về SEO cơ bản
 • Seo : Search Engine Optimization
 • Sem : Search Engine Marketing
 • Smm:Social Media marketing
 • Smo: Social Media Optimazation
 • Cro: Conversion Rate Optimazation
 • Roi: Return On Investment
 • Serp: Search Engine Result Position
 • PR: Page Rank
 • DA:Domain Authority

Những thuật ngữ về SEO cơ bản – Tiếng Việt

 • Seo: Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Sem: Marketing qua các công cụ tìm kiếm
 • Smm: Marketing bằng  tiếp thị  các mạng xã hội
 • Smo: Tối ưu hóa mạng xã hội
 • Cro: Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi
 • Roi: Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư
 • Serp: Trang kết quả tìm kiếm
 • PR: Xếp hạng uy tín trang
 • DA: Giá trị của tên miền

(Còn tiếp)

Leave a Comment